Zpracování osobních údajů

Díky udělení tohoto souhlasu Vám budu moci nabídnout produkty a služby šité na míru Vašim potřebám. Poskytování mých služeb není tímto souhlasem podmíněno, ale věřím, že jedině tak Vám můžu nabízet vhodná řešení. Samozřejmě můžete své rozhodnutí kdykoliv změnit a souhlas odvolat.

Souhlas se zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

 

1.    Udělujete tímto souhlas:

Kristýna Škarpová

Sídlo: V Aleji 604
Nová Ves Pod Pleší
26204

IČO: 07230044

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 21.06.2018 u Městského úřadu Dobříš, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení (objednávky služeb)
 • e-mail (newsletter)
 • telefonní číslo (objednávky služeb)

 

2.    Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz a nabídky nových produktů a služeb. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a správcem, nejdéle po dobu 3 let pro marketingové účely, nejdéle po dobu poskytnutí plnění pro účely plnění smlouvy a po dobu 10 let pro evidenci plnění, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

 

3.    S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na kris.vasickova@gmail.com

 

4.    Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • a.    Poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužívám.
 • b.    * Aktuální seznam vybraných společností a dotčených obchodních partnerů je uveden na webových stránkách

 

5.    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět ,
 • požadovat po mě informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po mě vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po mě výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mě nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.